v. 3.62

Import naskenovaných map


Ke každému půdorysu můžete použít jednu nebo více map, které použijete jako podklad při kreslení půdorysu. Tím, že mapu připojíte, nejsou však žádné prvky půdorysu zadané - mapa tvoří skutečně jen podklad, který Vám pomůže orientovat se v půdorysu a na jehož základě pak zadáváte prvky půdorysu (komunikace, stavby, rostliny a podobně). Map lze připojit hned několik a pak vybrat, kterou z nich chcete právě zobrazit či jejich zobrazení potlačit. Ze zkušenosti asi víte, že obrázky sejmuté scannerem zabírají na disku hodně místa a ani jejich zpracování nebývá nejrychlejší, právě proto, že se zpracovává poměrně velký objem dat. Největší mapa, se kterou Sadovnická projekce dokáže pracovat, může mít velikost 30000 x 30000 grafických bodů.

Propojovaný obrázek (mapa) musí být uložen ve formátu PCX (ZSoft PaintBrush) a musí být černobílý nebo v 256 barvách nebo odstínech šedi.

Zde si ukážeme příklad připojení mapy do půdorysu

Takto může vypadat mapa poskytnutá zadavatelem projektu – původně se jedná o technický výkres pozemku u rodinného domu pozměněný zadavatelem. Mapa byla dodána na jedné stránce A4. Výkres byl oskenován při rozlišení 300 dpi a původní měřítko bylo 1:200. Tyto údaje jsou důležité, a později si ukážeme, jak nastavit parametry oskenované mapy, aby odpovídala skutečnosti.

V hlavní nabídce programu zvolíme příkaz Projekt > Připojené mapy (.PCX).

V následujícím dialogovém okně „Připojené mapy ... “ klikneme na tlačítko „Přidat“ a v dalším dialogovém okně vyhledáme soubor s podkladem. V pořadí třetí se zobrazí dialogové okno „Nastavení parametrů připojeného podkladu“. Zde upravujeme vlastní parametry připojené mapy. V editačním poli „Soubor s podkladem“ je zobrazena cesta k souboru a jméno souboru. Po připojení podkladu do půdorysu je důležité nezměnit cestu a jméno, aby program při práci s připojeným podkladem soubor našel. Do pole „Komentář“ (1) můžete vepsat popisek nebo poznámku ke konkrétnímu podkladu. Do pole „Měřítko“ (2) se třeba zadat původní měřítko podkladu, který byl oskenován. V našem příkladu je to hodnota 200. Do polí „Horizontální rozlišení“ (3) a „Vertikální rozlišení“ (3) vepíšeme rozlišení, ve kterém byl podklad oskenován. V našem příkladu je hodnota 300 dpi pro vertikální i horizontální rozlišení. Barvu podkladu ponecháme tmavě modrou (4). Tmavě modrá barva je výhodná, jak si později ukážeme, pro další práci s připojeným podkladem.

Potvrzením dialogu se vrátíme do základního dialogového okna, kde přibyla nově vložená mapa. Tlačítkem „Zobrazit“ povolujete či zakazujete zobrazení konkrétní mapy. Potvrzením dialogu tlačítkem „Zavřít“ se vrátíte do půdorysu, kde se zobrazí námi připojená mapa.

Připojená mapa se ovšem nezobrazí ve středu půdorysu, ale v pravém spodním rohu. Toto je způsobeno tím, že střed půdorysu koresponduje s levým horním rohem. Posunout mapu do požadovaného místa lze jako kterýkoliv jiný prvek půdorysu: pravým tlačítkem myši vybereme mapu a levým tlačítkem myši ji posunujeme na požadovanou pozici, v našem případě do středu půdorysu.

Abychom měli jistotu, že připojený podklad koresponduje s měřítkem půdorysu, změříme vzdálenosti vyznačené na podkladu. V našem případě je vidět, že ač jsou všechny potřebné hodnoty (měřítko podkladu, rozlišení v dpi) jsou zadány správně, přeci jen měřítko podkladu (1) mírně neodpovídá měřítku v půdorysu (2). To může být způsobeno změnou velikosti při opakovaném kopírování podkladů a v neposlední řadě může dojít ke zkreslení proporcí podkladu při skenování. Je tedy třeba upravit velikost připojeného podkladu. To provedeme opět v dialogovém okně „Nastavení parametrů připojeného podkladu“.

V dialogovém okně „Nastavení parametrů připojeného podkladu“ je třeba změnit údaj „Úprava velikosti (%)“ (1). Novou velikost vypočítáme jako podíl naměřené vzdálenosti (2 z předchozího obrázku) ku skutečné vzdálenosti na podkladu (1 z předchozího obrázku).

Úprava velikosti = Naměřená velikost (metry) / Skutečná velikost (metry) * 100

Úprava velikosti = 10,70 / 10,83 * 100 = 98,79 (%)

Po změně velikosti podkladu je podklad zobrazí již v korektním zvětšení. Měřítko podkladu (1) již odpovídá měřítku v půdorysu (2). V našem příkladu jsme ke změření vzdálenosti zvolili poměrně malou hodnotu (10,83 metru). Čím větší vzdálenosti pro výpočet úpravu velikosti zvolíte, tím získáte přesnější výsledek.

A na takto připojený podklad již můžeme zadávat prvky půdorysu. Zde si všimněte: tmavě modrá barva naskenovaného podkladu je dostatečně kontrastní proti černé barvě pracovní plochy (půdorysu) a pohledově neruší prvky půdorysu.

Takto vypadá překreslený půdorys bez zobrazeného podkladu.

Tipy k připojeným mapám

·     Pokud preferujete projektování s tužkou na papíře, můžete si do svých „papírových“ podkladů zakreslit návrh projektu a výsadeb ještě před oskenováním.


Copyright © 2006 Miroslav Kron, DiS. Kopírování zakázáno.