Sadovnická projekce

Software na projektování zeleně. © Karel Rys, 1994, 2024.

Sadovnická projekce - prohlížeč (SpwView)

Prohlížeč je omezená verze Sadovnické projekce. Jak již název napovídá, je určen pouze k prohlížení projektů, které byly vytvořeny v profesionální nebo zahrádkářské verzi programu.

Prohlížeč je k dispozici zdarma. Stáhnout a nainstalovat si jej mohou především zákazníci projektantů, kteří spolu se zpracovaným projektem zeleně dostali i projekt ve formátu .prj a chtějí si jej sami prohlížet. Odkaz pro stažení najdete na konci tohoto dokumentu.

Projektanti mohou buď instalační soubor SpwViewInst.exe, nebo již hotovou instalaci SpwView vypálit zákazníkovi na CD spolu s předávaným projektem. Instalační soubor SpwViewInst.exe musí zákazník nejprve nainstalovat na svém počítači, teprve poté může prohlížeč spouštět. Pokud projektant na CD vypálí již hotovou instalaci, může zákazník sice SpwView.exe spouštět přímo z CD, ovšem bez možnosti např. ukládat nastavení, neboť to na CD zapsat nelze. Projektantům proto doporučujeme šířit spíše instalační soubor SpwViewInst.exe a instalaci ponechat na zákaznících.

Aby zákazník pomocí SpwView mohl projekt otevřít, musí SpwView být stejné verze nebo novější než je Sadovnická projekce používaná projektantem.

SpwView neobsahuje žádnou databanku rostlin. Rostliny použité v projektu se od SPW verze 3.50 ukládají spolu s projektem do souboru .prj, proto SpwView i bez databanky rostlin dokáže projekt zobrazit správně.

Vlastnosti a omezení SpwView

  • V projektu nelze provádět žádné úpravy prvků, přesun, mazání, přidávání apod.
  • SpwView podporuje axonometrická i perspektivní zobrazení, umí zobrazit pohledy.
  • Je možné nastavit jiné stáří výsadby, měsíc pro zobrazení, parametry pro zobrazení stínů apod.
  • Projekt nelze ukládat, tisknout ani exportovat.

Upozornění pro majitele profesionální nebo zahrádkářské verze SPW

  • Jestliže budete SpwView instalovat na svůj počítač, doporučujeme při instalaci vypnout volbu "Asociovat příponu .PRJ se Sadovnickou projekcí - prohlížeč". Pokud ji zapomenete vypnout, bude se při poklepání na soubor s příponou .prj spouštět prohlížeč namísto plnohodnotné verze SPW.
  • Uživatelé profesionální verze SPW: součástí projektu nejsou uživatelské značky, SpwView proto pro zobrazení projektu použije značky standardní. Pokud však vypalujete SpwViewInst.exe zákazníkovi na CD, doporučujeme do složky k tomuto souboru přidat i Vaše uživatelské značky dřevin (najdete je obvykle v C:\ProgramData\SPW\Data\Znacky.dat, C:\Documents and Settings\All Users\Data Aplikací\SPW\Data\Znacky.dat nebo v C:\Program Files\SPW\Data\Znacky.dat - přesné umístění, které se bohužel liší podle toho, jaký operační systém a jakou verzi SPW používáte, zjistíte v Sadovnické projekci příkazem Nápověda, O programu, Data). SpwViewInst.exe tyto značky při instalaci najde a nainstaluje je na zákazníkův počítač, takže je prohlížeč pak pro zobrazení Vašeho výkresu použije.

Soubory ke stažení:

 
Sadovnická projekce - software na projektování zeleně. Provozovatelem těchto stránek je Karel Rys, IČO 64743870.